Gar-Bo Försäkring AB > Färdigställande

Färdigställande

Färdigställandeförsäkring från GAR-BO Försäkring AB gäller om någon entreprenör går i konkurs under byggtiden. Den täcker merkostnaden upp till 10 procent av kontraktsumman.


Färdigställandeförsäkringen för bostadsrätter gäller om någon entreprenör skulle gå i konkurs under byggtiden. Försäkringen täcker kostnader som kan uppstå för att bygga färdigt huset. Du behöver inte betala någon självrisk.

Du kan också köpa en mer omfattande försäkring – fullföljandeförsäkringen – som täcker alla kostnader som kan uppstå för att fullfölja hela entreprenadkontraktet.

Vi förutsätter att du använder ett entreprenadkontrakt som är godkänt av oss, och att allmänna bestämmelser AB 04 eller ABT 06 gäller för entreprenaderna. Vi kräver också att du gör en slutbesiktning innan någon flyttar in i huset.

Läs mer om Färdigställande på företagets hemsida

Gar-Bo Försäkring AB
Hemsida: www.gar-bo.se

Gar-Bo Försäkring AB

GAR-BO FÖRSÄKRING AB:s verksamhet utfärdar bla färdigställandeförsäkring, byggfelsförsäkring, insatsgarant, förskottsgaranti samt tar emot skadeanmälan för större bostadsprojekt.

Det är oftast leverantören eller entreprenören som tecknar försäkringarna. Köparen eller beställaren är förmånstagare och mottagare av försäkringsbrevet. Tillsammans med moderbolaget kan vi erbjuda bostadsproducenter ett komplett paket av försäkringar och garantier när de ska bygga bostäder i alla upplåtelseformer.