Beckers Färg > Färger för metall

Färger för metall

Beckers har ett flertal produkter för målning av olika metallytor, t ex förzinkade ytor, plåt, aluminium, stål och fabriksmålat.


Hustak är ständigt exponerade för vädrets makter. För att öka hålbarheten och därmed få ett bra resultat, krävs rätt färg och ett välgjort underarbete. Vattenburna Plåttakfärg V från Beckers gör jobbet. Färgen är tillsammans med Metallprimer V lämpad för de flesta metallrena plåttak och är nyheten med lika god fästförmåga som beständighet.

Läs mer om Färger för metall på företagets hemsida

Beckers Färg

Beckers Färg är en av Skandinaviens ledande färgtillverkare av vattenburen färg för ytbehandling av träfasader, putsfasader, våtrumsmiljöer, trä, metall, väggar, golv och tak. I vårt sortiment finns även ett brett sortiment av spackel.

Beckers var första färgtillverkaren som fick Svanenmärka produkter. Och vi är idag den färgleverantör som har flest svanenmärkta produkter, varav många dessutom rekommenderas av Astma & Allergiförbundet. Miljö och kvalitet är viktigt för oss, därför arbetar vi aktivt med att miljöanpassa våra produkter. Målet är att 99% av produkterna ska vara vattenburna 2010.

Arkitekter, beskrivare och beställare kan vända sig till Beckers Målerisupport för att få snabba och tydliga svar på alla typer av ytbehandlingsfrågor. Målerisupport ombesörjer även allt från färgkartor till specifika uppstrykningsprover.