Renova Miljö AB > Farligt avfall

Farligt avfall

Renova AB tar hand om farligt avfall i Göteborg med omnejd. Farligt avfall kräver särskild behandling och får inte blandas med övrigt avfall.

Renova hämtar och tar hand om farligt avfall från såväl verksamheter som bostadsfastigheter.

Läs mer om Farligt avfall på företagets hemsida

Renova Miljö AB
Hemsida: www.renova.se

Renova Miljö AB

Renova är ett miljöföretag i Göteborg som arbetar med avfallshantering, återvinning, sanering, slamsugning, slamspolning, avfall, uthyrning av containrar etc. Renova har lång erfarenhet av att lösa avfalls- och återvinningshanteringen för alla typer av företag och verksamheter. Företaget erbjuder rådgivning inom avfallshantering, hämtar avfall och tar hand om det på bästa miljömässiga sätt. Företaget har också utbildningsverksamhet, Renova Miljöservice med mera! Renova verkar i Västsverige med Göteborg som bas.

Kontakta Renova Miljö AB i Göteborg för: avfall, avfallshantering, containeruthyrning, filmning, fordonstvätt, gräsmattejord, hållare för matavfallspåsar, kompostjord, krukjord, kärltvättbil, majssäckar, matavfallspåsar, miljöföretag, mineraljord, perennjord, planteringsjord, plastsäckar, sanering, skötsel av soprum, slamspolning, slamsugning, sopsäckar, storsäck, uthyrning av containrar, växtjord gräsmatta, återvinning,