Silanex AB > Fasad

Fasad

Silanex AB är leverantör av produkter för smutsavvisning och att förhindra fuktinträngning i olika fasadmaterial.

Stay Clean® Fasad

Den nya teknikens smutsskydd. Långtidsverkande smutsskydd för mineraliska byggnadsmaterial. Helt utan lösningsmedel. Stay Clean Fasad är en kombination av vattenburna kvalitetsilaner som effektivt förhindrar nedsmutsning av sot, bilavgaser och andra luftburna föroreningar samt förhindrar även moss och algtillväxt på fasader och betongkonstruktioner.

Protectosil® BSM 40%

Är en lättflytande, färglös vätska, baserad på silaner i etanol. Medlet är speciellt lämpligt till hydrofoberande impregnering av sugande fasadmaterial. Protectosil® BSM 40% levereras klart för användning.

Protectosil® WS 405

Är en lättflytande, lösningsmedelsfri vit vätska, baserad på vattenlöslig silan som är avsedd att användas till hydrofoberande impregnering av sugande, mineraliska fasadmaterial.

Läs mer om Fasad på företagets hemsida

Silanex AB
Hemsida: www.silanex.se

Silanex AB

Silanex är ett innovativt och miljömedvetet företag som utveckar, tillverkar och marknadsför produkter inom området impregnerings- och skyddsprodukter för byggnadskonstruktioner med mineraliska material.
Vi har lång och gedigen erfarenhet med både djup och bred kompetens inom vårt område.
Vår hemmamarknad är Norden men vår ambition är också att etablera samarbete med distributörer utanför detta område.
Vi arbetar aktivt med att värna om miljön och har redan nu två produkter godkända som BRA MILJÖVAL. Något som är unikt inom byggnadsindustrin.