AB Strängbetong > Fasader

Fasader

Strängbetong AB erbjuder en mängd olika fasadytor av betong. Genom att kontakta oss tidigt i processen kan vi bidra med vår kompetens vid utvecklingen av fasadlösningen.


Strängbetong AB erbjuder en mängd olika fasadytor av betong. Allt från frilagd, stilren betong och puts till matrisgjutna reliefer och grafiska mönster. Genom att kontakta oss tidigt i processen kan vi bidra med vår gedigna kompetens vid utvecklingen av byggnadens fasadlösning. Vi står för grundtekniken och har lång erfarenhet av att driva utvecklingen tillsammans med uppdragsgivaren. Ofta kommer arkitekter till våra fabriker för att tillsammans med oss arbeta fram moderna och unika ytor.

Variationsmöjligheterna är stora och kanske har du en idé som vi ännu inte realiserat?

Läs mer om Fasader på företagets hemsida

AB Strängbetong
Hemsida: www.strangbetong.se

AB Strängbetong

Strängbetong är tillverkare och leverantör som utför betongarbeten såsom montering av olika betongelement och prefabelement t ex väggelement, betongtrappor, balkonger i betong.
Strängbetong har nu tagit fram ett byggsystem, som gör att bostadshus kan tillverkas och monteras industriellt, men med individuell arkitektur och inredning.

Genom att utveckla och införa industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, ska Strängbetong vara det företag i den svenska byggbranschen som främst förknippas med kostnadseffektiv, lean produktion samtidigt som utrymme skapas för arkitektonisk kvalitet.