Sollebrunns Betongelement AB > Fasader med objektsanpassade ytor och kulörer

Fasader med objektsanpassade ytor och kulörer

Kompletta väggelement med fönsterursparningar, isolering samt förberedande eldragningar. Ytor och kulör enligt önskemål.

Läs mer om Fasader med objektsanpassade ytor och kulörer på företagets hemsida

Sollebrunns Betongelement AB
Hemsida: www.sollebrunnsbetong.se

Sollebrunns Betongelement AB

När Ni väljer prefabricerad betong från Sollebrunns Betongelement väljer Ni ett material med litet underhållsbehov, reducerade byggtider och hög kvalité.