Sapa > Fasader och Glaspartier

Fasader och Glaspartier

Sapa är tillverkare av aluminiumprofiler för glasfasader och glaspartier.

4150 Isolerad
4150 Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. 4150 finns som oisolerad och lämpar sig för kallfasader eller interiöra lösningar.

4150 SX Superisolerad
4150 SX Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Vår nyutvecklade isolator ihop med inre fogband ger höga isoleringsegenskaper (s.k High Insulated).

4150 PH - Passivhus
4150 PH klarar de stränga passivhus-energikraven ställda av tyska certifieringsorganen Ift Rosenheim.

4150 SSG, Structural Glazing
4150 SSG, Structural Glazing består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet bygger på 2- eller 3-glas isolerruta med varm kant och en specialanpassad montageprofil för infästningsbeslagen.

5050 SG - Miniglashållare
5050 SG, System Glazing består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Exteriöra glashållare är endast 32 mm breda medan interiöra stomprofiler är 50 mm breda.

3086 och 3086 SX – glaspartier
Glasparti 3086 grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. 3086 har 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister som isolering och för optimal energiprestanda används isolerstavar Sapa Thermo N9 i 3086 SX - profilerna. Glasning utförs från insidan med glasningslister.

3050 – glaspartier
3050 Glaspartier består av oisolerade, 50 mm djupa aluminiumprofiler. Glasning utförs från insidan med glasningslister.

Läs mer om Fasader och Glaspartier på företagets hemsida

Sapa
Hemsida: www.sapa.se

Sapa

Sapa utvecklar, testar, marknadsför och lagerhåller aluminiumprofiler för fönster, dörrar, skjutdörrar, fasader, BIPV, solskydd, glastak, golv, brofarbanor, flak, lämmar, trappor och räcken.

Sapa svarar för systemens tekniska utformning och kvalitet, för tester och godkännande. Samt för att tillverkaren får underlag och förutsättningar för sin produktion.

Sluttillverkning, efter deras anvisningar och arbetsbeskrivningar, sker i nära samarbete med specialistföretag som fasadproducenter och lastbilspåbyggare. Fristående tillverkare för Sapa Byggsystem svarar för att produkterna (dörrar, fönster osv.) får den kvalitet och finish som krävs.