AB Fönsterdesign > Fasadpersienner

Fasadpersienner

Självbärande fasadpersienner, Dim-out fasadpersienner, Design fasadpersienner, Platta lameller, Fönstersystem med fasadpersienner, Toppmonterade, Frontmonterade , Asymmetriska fasadpersienner,


Fasadpersienner är det effektivaste solskyddet och vinner i klassen ”hållbaraste utvändiga solskydd”. De är stabila i oväder och fungerar även i extrema vindförhållanden. Med upp till 90 procent solavskärmningoch automatisk styrning kan de effektivt sänka kostnaderna för att kyla en arbetsplats.

Lamellerna finns i ett flertal färger och kan styras manuellt eller elektriskt.

Självbärande fasadpersienner, Dim-out fasadpersienner, Design fasadpersienner, Platta lameller, Fönstersystem med fasadpersienner, Toppmonterade fasadpersienner, Frontmonterat fasadpersienner, Asymmetrisk fasadpersienner, Vindstabila fasadpersienner

Läs mer om Fasadpersienner på företagets hemsida

AB Fönsterdesign
Hemsida: https://fonsterdesign.se/

AB Fönsterdesign

Fönsterdesign informerar,säljer och monterar solskydd/insynsskydd.
I våra butiker har du möjlighet att se och känna på det bästa solskyddsbranschen har att erbjuda. Kollektionerna uppfyller dagens behov av design, stil och effektiv styrning, smarta installationer.
Vår breda erfarenhet kommer väl till pass vid produktval och installationer i små hus till stora affärslokaler där användarvänlighet, energibesparing och komfort är viktiga frågeställningar.
För att få ut mesta möjliga kvalitet av solskyddet ska installationen vara väl anpassad till plats och användningsområde; vi har personal till det också.
Så får man glädje och nytta av sin investering i många år. Hållbar helt enkelt.

STIL, KVALITET OCH KOMFORT