Morneon Fasad AB > Fasadrenovering

Fasadrenovering

Morneon är en totalentreprenör som utför fasadrenovering

Vi utför främst arbeten i Malmö och Lund, men är även verksamma i Trelleborg, Landskrona och Helsingborg, samt dessa städers närområden. Fasaden är fastighetens skydd och anblick. Vid en fasadrenovering måste båda dessa aspekter vägas in. Liksom för andra delar av en fastighet är hållbarheten för fasaden begränsad. Livslängden för en fasad är helt beroende på kvaliteten och kan variera mycket. Fasadens utseende är också ett intresse för den antikvariska myndigheten som vill ha kvalitet och viss enhetlighet.

Läs mer om Fasadrenovering på företagets hemsida

Morneon Fasad AB
Hemsida: www.morneonfasad.se

Morneon Fasad AB

Morneon Fasad AB är en totalentreprenör som renoverar klimatskalet av flerfamiljsbostadshus. Med egen personal renoverar vi fasader så som tegelfasader, putsade fasader och balkonger mm typiskt ingår även takomläggningar, fönsterbyte alternativt fönsterrenoveringar också i våra projekt. Morneon Fasad AB har oförändrat organisationsnummer sedan 1972. Morneon Fasad AB har: Yrkeskunnande – lång branscherfarenhet. Gedigen materialkännedom – välutvecklat samarbete med marknadens ledande materialleverantörer. Flexibilitet – brett produktutbud och kunnig personal. Korta och snabba beslutsvägar – platt organisation. Engagemang – företagets ägare deltar aktivt i verksamheten.