Nordskiffer AB > Fasadsten

Fasadsten

Skiffer som fasadsten är motståndskraftigt mot alg- och mossbeväxning på grund av sitt naturliga innehåll av olja.


Eftersom skiffer är ett naturmaterial behövs ingen energi för att framställa det som exempelvis bränning eller annan bearbetning. Traditionellt används tjockare sågad sten till fasad. men vi vill gärna också visa på takskifferns kvaliteter som fasadmaterial.

Skiffer är ett miljövänligt naturmaterial som bryts i dagbrott. Nordskiffers ABs sten kommer från norra Spanien och från Brasilien och är certifierad enligt EUs regler.

Som tak och fasad är den ypperlig eftersom den är resistent mot alger och mossa och är färgbeständig och håller, ja, hur länge håller en sten..?

Läs mer om Fasadsten på företagets hemsida

Nordskiffer AB
Hemsida: http://www.nordskiffer.com

Nordskiffer AB