FOAMGLAS Nordic AB > Fasadsystem

Fasadsystem

Byggnader med modern fasadarkitektur måste skyddas mot brand, nederbörd och vind.


Fasaden ska skydda byggnadsstommen och alla i byggnaden ingående material mot klimatets nedbrytande krafter, till exempel köld, värme och nederbörd. Den ska dessutom vara ljuddämpande, brandskyddande och, framför allt, värmeisolerande. Med FOAMGLAS® uppfylls alla krav på en isolering på ett idealiskt sätt.

Material, struktur, färg och form - med FOAMGLAS® finns nästan inga gränser för konstruktion och formgivning. FOAMGLAS® lämpar sig dessutom för praktiskt taget alla typer av fasadbeklädnad.

Varmfasader
Fasadbeklädnad av natur- eller konststen, metall eller glas.

Termiskt ventilerade fasader
Fasadbeklädnad av sten, trä, metall, glas, plexiglas, fibercement, metallgaller, växtbärande spaljé.

Skalmurar, isolering mellan betongväggar
Tegel, sandsten, friliggande betong.

Läs mer om Fasadsystem på företagets hemsida

FOAMGLAS Nordic AB
Hemsida: www.foamglas.se

FOAMGLAS Nordic AB

Fuktsäker isolering för hela byggnaden. Livslängd, säkerhet, miljövänlighet och ekonomi gör FOAMGLAS® till en idealisk partner för isolering, från grunden till taket.