Hilmeko AB > Fasadtvätt

Fasadtvätt

Hilmeko AB utanför Strängnäs utför fasadtvätt med ultrarent vatten, utan kemikalier i Strängnäs, Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Stockholm och Mälardalen.

Hilmeko har ett samarbete med Ekofasad och erbjuder ekologisk rengöring av fasader. Rengöringen sker med patenterade metoder, där inga kemikalier används utan endast vatten. En fasadrengöring ökar värdet på fastigheten, ger en bättre fastighetsekonomi, ger fasaden ett fräschare utseende och en fasad med mindre fukt och en ökad livslängd.

Läs mer om Fasadtvätt på företagets hemsida

Hilmeko AB
Hemsida: www.hilmeko.se

Hilmeko AB

Hilmeko AB har arbetat med träd och arboristtjänster för offentlig sektor, näringsliv och privata kunder sedan starten 2009. Vår hänsyn till människa, natur och ekologi är lika självklar som säkerheten i vårt arbete och känslan av genuinitet är genomgående viktig för oss. Hilmeko AB är ett familjeföretag som erbjuder tjänster inom trädvård och avancerad trädfällning i Södermanland

Nyplantering av träd
Fruktträdbeskärning
Sektionsfällning/trädfällning
Hyggesfri avverkning
Mark/skogsvård
Skogsgallring
Ide´och planbeskrivning

Vi samarbetar med ett flertalet professioner för att möjliggöra de uppgifter vi ställs inför och ser gärna att våra kunders specifika krav på kvalitet och utförande blir så verklighetsbaserad som möjligt. Vi vill att synen på träd och trädens roll i ekosystemet bör uppgraderas och tipsar gärna om att man kan kompensera vid bortagning av träd genom att stödja organisationer som planterar träd och bevarar viktiga trädbiotoper, vi gör det!