Ebab i Stockholm AB > Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling

Ebab i Stockholm AB arbetar med fastighetsutveckling. Vad ska du göra för att förbättra och optimera din fastighet att passa dig och ditt ägande?


Det finns många frågor att ställa sig när en fastighet ska utvecklas och förädlas. Inte bara marknaden och din fastighets förutsättningar måste analyseras och ifrågasättas utan även målet med ditt ägande. Vi måste förstå varför fastigheterna ska utvecklas för att kunna ge förslag på lösningar och hjälpa dig med underlag för att fatta de rätta besluten.

Läs mer om Fastighetsutveckling på företagets hemsida

Ebab i Stockholm AB
Hemsida: www.ebab.se

Ebab i Stockholm AB

Ebab i Stockholm AB är konsulter inom energioptimering och fastighetsutveckling. Vi arbetar med projektstyrning och leder projekt, från idé till verklighet. Våra projektledare har kompetensen att agera som byggherreombud i både små och större komplexa projekt. Våra miljösamordnare utgör en eftertraktad konsultgrupp. Vi är ”Green Building stödjande företag” vilket betyder att vi är certifierade att genomföra miljöklassning av byggnader enligt klassificeringssystemet Green Building.