Tage Möller Arkitektbyrå AB > First Hotel, Lund

First Hotel, Lund

Tillbyggnad av First Hotel, Planetstaden, Lund. Arkitekt: Tage Möller Arkitektbyrå.


Vi på Tage Møller Arkitektbyrå AB är en kreativ grupp arkitekter och byggnadsingenjörer som arbetar med arkitektuppdrag för nybyggnad och ombyggnad.

Arkitektbyrån har funnits sedan 1935 och är en av de äldsta arkitektbyråerna i Malmö.

Vårt mål är att i alla uppdrag, oavsett storlek ta till vara de erfarenheter som gjorts och vidareutveckla dem tillsammans med uppdragsgivaren.

Läs mer om First Hotel, Lund på företagets hemsida

Tage Möller Arkitektbyrå AB
Hemsida: www.tagemoller.se

Tage Möller Arkitektbyrå AB

Tage Möller Arkitektbyrå i Malmö utför arkitektuppdrag och projektering för både nybyggnader och ombyggnader
av kontorshus, industrier, äldreboende, skolor och bostäder i Skåne.

Vi på Tage Møller Arkitektbyrå AB är en kreativ grupp arkitekter och byggnadsingenjörer som arbetar med arkitektuppdrag för nybyggnad och ombyggnad.

Arkitektbyrån har funnits sedan 1935 och är en av de äldsta arkitektbyråerna i Malmö.

Vårt mål är att i alla uppdrag, oavsett storlek ta till vara de erfarenheter som gjorts och vidareutveckla dem tillsammans med uppdragsgivaren.