Caleidoscope Systems AB > Fixpoint funktionsundertak

Fixpoint funktionsundertak

Caleidoscoope Systems är tillverkare av Fixpoint funktionsundertak. Fixpoint monteras helt utan verktyg!


Inga verktyg Fixpoint™ monteras helt utan verktyg. Detta tack vare den patenterade lås- och fastsättningstekniken med den speciella hållaren som fixerar och håller samman undertakskanalerna i exakt och stabilt läge.

Montage- och användarvänligt
Alla ingående komponenter är designade med avrundade kanter. Detta gör systemet till ett vänligt systemunertak att montera och dra kablar i samt att hantera när man flyttar om armaturer och tillbehör.

Mindre fraktvolym, bättre miljö
Tack vare den patenterade tekniken i Fixpoint™ har vi kunnat eliminera gavlarna i sekundärkanalerna vilket ökar packningsgraden med drygt 40 %. Detta minskar emballage och fraktkostnader vilket i sin tur medför mindre belastning på miljön.

Läs mer om Fixpoint funktionsundertak på företagets hemsida

Caleidoscope Systems AB
Hemsida: www.caleidoscope.se

Caleidoscope Systems AB

Caleidoscope Systems AB är en ledande leverantör av Funktionsundertak
(systemundertak eller funktionstak) och belysningssystem såsom t ex integrerade armaturer vilka bl a används som butiksljus. Med fokus på belysningen i kombination med funktionsundertaket som bärande produkt, gör vi oss till specialister i branschen. Vi vet hur viktigt det är med rätt ljus på rätt plats. Med vårt funktionsundertaksystem i kombination med belysning skapar vi den optimala och flexibla belysningslösningen till just din butik. Vi kallar det: ”Funktionsundertak och Belysning i Samspel”.


Vi arbetar ständigt med innovativt tänkande för förnyelser och förbättringar av våra
produkter. Ett kvitto och resultat av detta innovativa arbetssätt är erhållandet av svenskt
och internationellt patent på vårt funktionsundertaksytem.. Patent nr.:SE 524 518 E.
E P O patentansökan nr 03811561.4. Kina beviljad patent ansökan nr 03825194.9. Internationella patentansökan nr PCT/SE2003/001493 inlämnad i USA.Display, Kanalisation, Skensystem, undertakssystem