Processfilter Sweden AB > Fläktar

Fläktar

Industrifläktar från Processfilter Sweden AB. Med ett brett produktprogram bestående av 5 grundmodeller och tre olika fläkthjulstyper, har vi kapacitet att lösa de mest skilda lufttekniska uppgifter. Också då det gäller transport av luft med stort materialinnehåll.


Applikation:
Luftflöden från 0,28 m3/s till 200 m3/s, tryck upptill 45 000 Pa.
- Ren luft
- Stoftbemängd luft
- Materialtransport
- Brandgasfläktar
- ATEX / EX Certifierade fläktar

Fläktars Material:
- Standardstål
- Rostfritt stål, delvis eller helt
- Syrafast stål, delvis eller helt
- Corten
- Varmgalvaniserat

Målningsprogram
- Doppmålade som standard
- 30-40µ epoxi i kulör RAL 7045
- Enligt SSG
- Enligt kundens önskemål

Fläktar typ:
Brandgas evakuering: Certifierade för 400°C under 2 h, enligt EN 12101-3 standard.

Radialfläktar:
- Enkel och dubbel sugande
- Remdrift och direktdrift
- F-hjul, B-hjul samt öppet hjul
- Låg- mellan- och högtrycksfläktar

Axialfläktar
- Remdrivna
- Direktdrivna

Läs mer om Fläktar på företagets hemsida

Processfilter Sweden AB
Hemsida: www.processfilter.se

Processfilter Sweden AB

Processfilter Sweden AB utför leverans och byggnation av anläggningar för stoftavskiljning, ventilation, fläktar, vacuumanläggningar och industrifilter samt filteranalyser, miljömätningar och service mm.

Vi ger människor över hela världen en renare industrimiljö, fri från luftföroreningar.

Med utgångspunkt från våra kunders behov att optimera hanteringen av stoft och rökgaser från olika processer levererar vi driftsäkra och lönsamma lösningar med minsta möjliga underhåll. Vår processventilation ska dessutom kunna bidra till att förbättra kundernas produktionslinjer och vid behov återvinna materialen.

Med våra egna produkter under varumärket Processfilter Sweden och våra samarbetspartners produkter står vi för över tusentals installationer inom processventilation över hela världen. Samarbetet vi har med våra leverantörer och uppdragsgivare är unikt, tillsammans kan vi förutom att utveckla och leverera nyckelfärdiga industrifilteranläggningar även modifiera kundens redan befintliga anläggningar vid behov.

Huvudparten av våra anläggningar tillverkas i Sverige och våra styrsystem ritas, programmeras och byggs i egen regi.

Filter, Fläktar, Stoftfilter, Industrifilter, Rökgasfilter, Processfilter,