H. Östberg AB > Fläktar med cirkulär anslutning

Fläktar med cirkulär anslutning

Fläktarna från CA Östberg i denna kategori har cirkulära kanalanslutningar.


CK är en fläkt med rak genomströmning som ger hög kapacitet och tillförlitlighet. CK finns som både 230V/50Hz och 220V/60Hz. LPK är en grupp fläktar med väldigt låg höjd – bara 20mm högre än motsvarande kanaldiameter. RKC är kompakta fläktar med hög kapacitet som arbetar tyst och kan monteras i alla lägen. De har framåtböjda skovlar och är konstruerade för att klara höga tryck och långa kanaler. Om isolation är ett krav så står valet mellan IRE och några av våra frånluftsfläktar med flera inlopp: IFA eller IFK. IRE är en isolerad version av RK. CAU är en annan typ av frånluftsfläkt med flera inlopp, men den är inte helt isolerad.

Läs mer om Fläktar med cirkulär anslutning på företagets hemsida

H. Östberg AB
Hemsida: https://se.ostberg.com/

H. Östberg AB

H Östberg AB är en av världens ledande tillverkare av fläktar såsom: kanalfläktar, väggfläktar, radialfläktar, takfläktar, frånluftsfläktar och värmeåtervinningsaggregat. Vi har sedan starten 1981 fokuserat på kanalfläktar som vi fortlöpande har vidareutvecklat.

Vi växer hela tiden. Av vår produktion går 85% på export via fristående distributörer till kunder över hela världen. Idag omsätter vi inom Östbergs-gruppen ca 45 MEuro med ca 300 anställda.

En hög marknadsandel och effektiv produktion gör att vi kan erbjuda produkter av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Den låga personalomsättningen gör också att vi har många erfarna och duktiga medarbetare som bidrar till hög produktivitet och kvalitet både hos produkter och tjänster.

Aggregat, Energiåtervinningsaggegat, Filterboxar, Filterlådor, Fläktar, Frånluftsfläktar, Kanalfläktar, Luftbehandlingsaggregat, Radialfläktar, Rökgasfläktar, Takfläktar, Tilluftsaggregat, Väggfläktar, Värmeväxlaraggregat, Värmeväxlare,