H. Östberg AB > Fläktar med rektangulär anslutning

Fläktar med rektangulär anslutning

Fläktarna från CA Östberg i denna kategori har rektangulära kanalanslutningar.


RK är en kompakt fläkt med hög kapacitet som arbetar tyst och kan installeras i valfritt läge. RK har framåtböjda skovlar, medan RKB har bakåtböjda skovlar. De är båda konstruerade för höga tryck och långa kanaler. IRE är en isolerad version av RK. Alla dessa fläktar har swing-out-konstruktion för att lätt kunna rengöra motor och fläkthjul.

Läs mer om Fläktar med rektangulär anslutning på företagets hemsida

H. Östberg AB
Hemsida: https://se.ostberg.com/

H. Östberg AB

H Östberg AB är en av världens ledande tillverkare av fläktar såsom: kanalfläktar, väggfläktar, radialfläktar, takfläktar, frånluftsfläktar och värmeåtervinningsaggregat. Vi har sedan starten 1981 fokuserat på kanalfläktar som vi fortlöpande har vidareutvecklat.

Vi växer hela tiden. Av vår produktion går 85% på export via fristående distributörer till kunder över hela världen. Idag omsätter vi inom Östbergs-gruppen ca 45 MEuro med ca 300 anställda.

En hög marknadsandel och effektiv produktion gör att vi kan erbjuda produkter av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Den låga personalomsättningen gör också att vi har många erfarna och duktiga medarbetare som bidrar till hög produktivitet och kvalitet både hos produkter och tjänster.

Aggregat, Energiåtervinningsaggegat, Filterboxar, Filterlådor, Fläktar, Frånluftsfläktar, Kanalfläktar, Luftbehandlingsaggregat, Radialfläktar, Rökgasfläktar, Takfläktar, Tilluftsaggregat, Väggfläktar, Värmeväxlaraggregat, Värmeväxlare,