Pekuma AB > Flexi-räcke

Flexi-räcke

Flexiräcket är ett helt nytt flexibelt räcke med funktioner vi aldrig tidigare sett på den svenska marknaden.

Flexiräcket används för att tydligt markera och försvåra för trafikanter att välja fel väg, oavsett om det är gång-, cykel- eller fordonstrafik. Flexiräcket kan monteras på platser där man tidigare inte velat montera räcken av den anledningen att räcket i sig kan utgöra en fara vid påkörningar.

Läs mer om Flexi-räcke på företagets hemsida

Pekuma AB
Hemsida: www.pekuma.se

Pekuma AB

Pekuma AB har tillverkning och försäljning av trafikprodukter och vägprodukter. Vi är en leverantör av pollare där
plastpollare och träpollare är de vanligaste och säljer även brunnsbetäckningar såsom t ex
dagvattenbrunnsbetäckningar.

Vi har som mål att ta fram nya produkter som alla genomsyras av nytänkande, enkelhet, hög kvalité och en god funktion.

Betäckningar, Aktiva skyltar, Trafikskyltar, Vikbara skyltrör