Flooré AB > Flooréwa

Flooréwa

Flooré AB är tillverkare av golvvärme. Flooréwa är namnet på den patenterade golvskivan. Skivan är unik i och med att bygghöjden minimerats.


Flooréwa består av cellplastlameller (EPS) som sammanbinds med hjälp av en pålaminerad aluminiumfolie. Avståndet mellan lamellerna utgör den kanal i skivan vari golvvärmeröret placeras vid förläggning. På undersidan förstyvas kanalen med korsarmerad tejp.

Läs mer om Flooréwa på företagets hemsida

Flooré AB
Hemsida: www.floore.se

Flooré AB

Flooré AB är tillverkare av vattenburna värmegolv. Vår specialitet är ett egentillverkat, patenterat golvvärmesystem för ytmontage. Flooré-systemet består av aluminiumfoliebeklädda EPS-skivor. Dessa limmas, skruvas, tejpas eller häftas fast direkt på befintligt bjälklag. Vårt mål är att erbjuda den för slutanvändaren - kunden, bästa golvvärmelösningen avseende komfort, ekonomi och flexibilitet.

Flooré är en komplett systemleverantör av värmegolv som erbjuder det mest anpassningsbara systemet på marknaden. Som systemleverantör erbjuder vi våra kunder ett antal olika tjänster så att de får väl fungerande värmegolv. Vi utför förläggningsritningar i AUTO-CAD samt beräkningar för att dimensionera systemet utifrån de krav som byggnaden värmetekniskt ställer på golvvärmesystemet. Exempel på beräkningar kan vara värmebehov, vattenflöde i respektive slinga och erforderlig framvattentemperatur.