Golvbolaget Stockholm AB > Floor and more

Floor and more

Floor & more är ett installationsgolv där golvplattorna, som är utformade med not och spont, limmas ihop till ett sammanhängande övergolv.

Helt valfri ytbeläggning monteras på plats. El- tele- och datauttag monteras fast på bjälklaget, och ovan dessa användes uttagsluckor i övergolvet. Vid arbetsplatser borras hål genom övergolvet, för kablaget, som träs med fjäder fram till uttagsluckorna. Vid omdisponeringar av lokalerna förses de gamla hålen med pluggar/blindlock, och nya hål tas på lämpliga ställen.

Nackdelen är att flexibiliteten är något mindre än i de traditionella installationsgolven.

Fördelarna med detta golv är, jämfört med de traditionella installationsgolven:

* bättre akustiska egenskaper
* ökad stabilitet (ingen risk för golvplattor som ligger och gippar)
* högre bärighet
* en lägre kostnad
* större valfrihet på ytbeläggning
* sten / klinkergolv kan läggas i bruk eller fix direkt på FLOOR and more plattorna.
* parkett, sten / klinker och matta kan läggas redan nästa dag.
* invändiga väggar kan ställas direkt på golvet.
* flera plattformat är möjliga, men vanligast är 1200 x 600 x 28 mm och 600 x 600 x 28 mm.
* 100 % ekologiskt och återvinningsbart material.

Läs mer om Floor and more på företagets hemsida

Golvbolaget Stockholm AB
Hemsida: www.golvbolaget.se

Golvbolaget Stockholm AB

Golvbolaget har mycket lång erfarenhet inom installationsgolvbranschen, en erfarenhet vi delar med våra samarbetspartner, väletablerade tillverkare såsom t.e.x Lindner (Goldbach) från Tyskland, Marazzi från Italien och Liebert Hiross (Flexible Space System - Klimatgolv). Dessutom får du hos oss en helhetslösning, vi levererar samt installera ditt nya systemgolv.