Halmstad Flygfoto AB > Flygfoto med patenterat mastsystem.

Flygfoto med patenterat mastsystem.

Till höjdfotografering använder vi dels ett patenterat mastsystem (Som vi har ensamrätt för i Sverige) med downlink till en bärbar dator, där vi kontrollerar kamerans alla funktioner. Denna sträcker sig från marknivå till ca 26m som max. Detta tillvägagångssätt är det i särklass effektivaste vid fotografering av fastigheter, verksamheter, reklamändamål, events (t.ex. konserter, bröllop, idrottsevenemang) övervakning, m.m. i tättbebyggda områden.

Vi kombinerar även den senaste tekniken inom modellflyg med professionell fotografering. Det rör sig här om höjder på 20-200 m, vilket ger oss möjlighet att på ett överlägset kostnadseffektivt sätt leverera förstklassiga flygfoton på motiv som gårdar med mark, lanthus, strandhus, företag, events, mark (tex skog och åkerareal), båtar, fartyg till sjöss m.m. Enbart fantasin sätter gränserna!

Då det rör sig om riktigt höga höjder använder vi oss av traditionella flygfoton från fullskala flygplan. I dessa ärenden samarbetar vi med en flygklubb och använder certifierad pilot vid fototillfället.

Läs mer om Flygfoto med patenterat mastsystem. på företagets hemsida

Halmstad Flygfoto AB
Hemsida: www.halmstadflygfoto.se

Halmstad Flygfoto AB

Fotograferar med 20 meters bilburen mast vilket ger absolut bäst fotokvalitet. Även fotografering med helikopter och flygplan. Försäljning av fotosystem för höjdfotografering.