GlasLindberg Fasad AB > Fönster

Fönster

Fönster från GlasLindberg Fasad AB byggs med aluminiumstomme och isolerglas som tillgodoser marknadens högsta krav.


Fönstret är en byggnadsdel som blir utsatt för intensiva påfrestningar från väder, miljöbelastningar och dagligt slitage. Dagens miljökrav riktas i hög grad mot områden som akustik, ljuddämpning och isolerförmåga.

Fönster från GlasLindberg byggs med stomme i aluminium och isolerglas som tillgodoser marknadens högsta krav.

Krav på estetik och design samt underhållsfrihet tillgodoses tillsammans med flexibla lösningar avseende beslagning, öppningsbarhet och låsning.

Läs mer om Fönster på företagets hemsida

GlasLindberg Fasad AB
Hemsida: www.glaslindberg.se

GlasLindberg Fasad AB

GlasLindberg Fasad AB erbjuder tillverkning, leverans och installation av kompletta systemlösningar för byggprodukter i glas och metall.

Företaget grundades 1904 vilket innebär att vi under mer än ett sekel hållit visionen om det glasade rummet levande. Vi har tagit det som vår uppgift att på bästa sätt lösa de tekniska problem som hänger samman med den visionen.

Vi vill vidmakthålla vår position på marknaden genom kompetens, kvalitet och tillförlitlighet. Vår organisation är rikstäckande och våra viktigaste produktområden är dörrar, fönster, fasader och tak.

GlasLindbergs affärsidé är att utnyttja glasets naturliga och väsentliga funktioner såsom ljus, rymd och solvärmetransmission genom tillverkning, leverans och installation av byggprodukter i glas och metall för i första hand exteriör men även interiör användning.

I samarbete med ledande leverantörer inom fasad-, tak- och dörrsystem, glas, automatik och solskydd erbjuder vi kompletta lösningar enligt kundernas önskemål. Det innebär att vi tar ett totalansvar för integrerade funktioner som solskydd, larm, rökevakuering och olika typer av ventilation. Våra konstruktörer har dessutom erfarenhet från en lång rad komplexa projekt.