Sapa > Fönster och Fönsterdörrar

Fönster och Fönsterdörrar

Sapa är tillverkare av aluminiumprofiler för fönster och fönsterdörrar.

1086, 1086 SX och 1086 PX fönstersystem
Sapa Fönster 1086 är ett högisolerat fönstersystem med lågt U-värde och finns i utförande som inåt- och utåtgående. 1086 SX är superisolerat och 1086 PX har termisk prestanda ner till passivhusnivå. 1086 omfattar även blockfönster, lättväggsfönster och fönsterdörr.

1050 Oisolerat
Sapa Fönster 1050 är ett oisolerat fönstersystem för inåtgående eller fasta fönster. Systemet passar bra för interiöra fönster eller på ställen utan krav på isolering.

Läs mer om Fönster och Fönsterdörrar på företagets hemsida

Sapa
Hemsida: www.sapa.se

Sapa

Sapa utvecklar, testar, marknadsför och lagerhåller aluminiumprofiler för fönster, dörrar, skjutdörrar, fasader, BIPV, solskydd, glastak, golv, brofarbanor, flak, lämmar, trappor och räcken.

Sapa svarar för systemens tekniska utformning och kvalitet, för tester och godkännande. Samt för att tillverkaren får underlag och förutsättningar för sin produktion.

Sluttillverkning, efter deras anvisningar och arbetsbeskrivningar, sker i nära samarbete med specialistföretag som fasadproducenter och lastbilspåbyggare. Fristående tillverkare för Sapa Byggsystem svarar för att produkterna (dörrar, fönster osv.) får den kvalitet och finish som krävs.