Beslagsgruppen i Kållered AB > Fönsterlås

Fönsterlås

Fönsterlås 750 UT från BeslagsGruppen i Kållered AB som uppfyller säkerhetskraven enl. SS 3620, klass A och B. Provat av Stöldskyddsföreningen och säkerhetscertifierat av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB.


*Nu godkänt i Klass A och B
*Tål över 600 kg belastning.
*Mycket enkel montering.
*Låsbar vädringsfunktion.
*För montering på fönster och/eller fönsterdörr.
*TKSS - Säkerhetshöjande låssystem.
*Kan kombineras med Säkerhetshandtag BG293 och Fönsterlås BG150

Läs mer om Fönsterlås på företagets hemsida

Beslagsgruppen i Kållered AB
Hemsida: http://www.beslagsgruppen.se

Beslagsgruppen i Kållered AB

G-beslagen, som tillverkas i SvBeslagsGruppen är tillverkare och leverantör av beslag, lås, fönsterlås, säkerhetsbeslag, handtag, låsbara handtag, med mera.
BeslagsGruppen levererar till beslagsgrossister och fönstertillverkare i Sverige och utlandet och har varit verksamma i ca 50 år.
Företaget har successivt utvecklat produkter till att bli bland de absolut bästa på marknaden.
Utvecklingen under senare tid har alltmer fokuserats på olika typer av säkerhetsbeslag, såsom låsbara handtag och fönsterlås samt barnskyddande produkter.
I beslagssortiment ingår många säkerhetscertifierade och typgodkända produkter av hög kvalitet och säker konstruktion, i modern och funktionsriktig design.
BeslagsGruppen är leverantör av certifierade säkerhetsprodukter från SSF.