Häfla Bruks AB > Förråds- och garageinredningar

Förråds- och garageinredningar

Häfla Bruks AB erbjuder stöldsäkra förrådsinredningar och garageinredningar som ger en tryggare tillvaro.


När det gäller inbrottsskydd i garage och förråd har vi produkter som är godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen. Modulerna finns i både sträckmetall och nätutförande. Du kan också få förrådsmodulerna i plåt. Valfriheten är stor och alla produkter är flexibla och enkla att montera.

Du bestämmer hur du vill ha det. Föredrar du nät, plåt eller sträckmetall och önskas några tillbehör?

De ekonomiska insatserna för att förhindra inbrott är små jämfört med de konsekvenser ett dåligt inbrottsskydd får. Det mekaniska skyddet, väggar, tak, golv, dörrar, galler och lås är grunden för ett bra stöldskydd. Det avser att hålla obehöriga utanför byggnader, lokaler och förvaringsutrymmen. I många fall ställer försäkringsbolagen specifika krav på stöldskydd. Skyddsklassen är avgörande för hur det mekaniska skyddet ska se ut för att försäkringen ska gälla.

Försäkringsbolagens krav är ändå inget mått på ditt skydd. Eventuella minimikrav är bara vad som krävs för att försäkringen ska gälla. Inga uttryckliga krav är inte detsamma som att skyddet är fullgott. Det är du själv som måste se om din fastighet eller lokal. Komplettera för att få ett fullgott skydd. Häfla Bruk tillverkar en mängd produkter som förbättrar skyddet och ökar tryggheten.

Läs mer om Förråds- och garageinredningar på företagets hemsida

Häfla Bruks AB
Hemsida: www.hafla.se

Häfla Bruks AB

Häfla Bruks AB är en modern industrianläggning med tillverkning av stålprodukter till byggnadsindustrin. Exempel på detta är formatskuren gallerdurk, ståltrappor såsom t ex spiraltrappor, entréramper, varmförzinkade raka trappor, mm.

Häfla Bruk har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1682 då landshövdingen Jacob Henriksson Flemming fick tillstånd att tillverka 300 skeppund smidbart järn vid Häfla Övre Bruk. Den ursprungliga hammarsmedjan var i drift i 242 år och finns i dag kvar som byggnadsminne.

Balkongräcken, Durk, Entrémattor, Entréramper, Förråd, Förrådsinredningar, Garageinredningar, Handikappramper, Inbrottsskydd, Kombitrappor, Lagerinredningar, Laserskärning, laserteknik, Maskinskydd, Modulräcken, Plåtbearbetning, Plåtvaror, Raka trappor, Ramper, Räcken, Staket, Stegar, Sträckmetall, Stängsel, Takavvattning, Torkmattor, Trappräcken, Trädgårdsmöbler, Utrymningstrappor, Varmförzinkning, Verkstadsinredningar, Vindeltrappor,