Fasadglas Bäcklin AB > Frölunda Torg

Frölunda Torg

Fasadglas Bäcklin AB
Hemsida: www.fasadglas.se

Fasadglas Bäcklin AB

Fasadglas Bäcklin AB i Bromma arbetar med allt inom glasdesign – från små inredningsglas till hela glasfasader och glastak. Vi arbetar inte enbart med glasentreprenader som inglasning, glaskonstruktioner och structural glazing utan även med solceller. I projekt ansvarar Fasadglas entreprenadavdelning för kalkylering, dimensionering, projektledning och genomförande. Fasadglas Bäcklin har sitt huvudkontor i Bromma men finns även i Lund, Göteborg och Uppsala.

Fasadglas Bäcklin AB etablerades år 1913 och är därmed ett av de äldsta fullserviceföretagen när det gäller glas- och metallarbeten. Med den gamla genuina hantverkstraditionen i grunden utvecklar vi oss kontinuerligt och anpassar oss till ny teknik och marknadens krav på kvalitet, service och kompetens.

Aluminiumdörrar, aluminiumfasader, aluminiumfönster, bilglas, brandglas, butiksrutor, dörrar, entretak, fönster, glasdörrar, glasgolv, glasräcken, glastrappor, glasfasader, glasjour, glasmästerier, glasning, glastak, hiss-shakt, inredningsglas, isolerglas, lanternin, ljudglas, metallpartier, räcken, skjutväggar, solceller, solcellspaneler, solskydd, solskydd,