Mataki > Fuktskydd för Grund & Källarvägg

Fuktskydd för Grund & Källarvägg

Mataki fuktskydd för grundvägg och källarvägg. Distansbildande fuktskydd för källarväggar, självhäftande membran för vatten- och fuktisolering m. m.


Markfukten kan snabbt bidra till innemiljöproblem bildas i byggnader eller orsaka att fuktkänsliga material bryts ner och får en dramatisk förkortad livslängd.

Mataki Tenogrund
Distansbildande Fuktskydd för källarväggar.

Mataki Rolltite
Självhäftande membran för vatten- och fuktisolering för en rad olika konstruktionstyper.

Mataki Adiodon Kallasfalt
Asfaltbaserad flytande fuktskydd för byggnadens olika delar. Kan användas inom- och utomhus, ovan och under jord.

Mataki Vägasfalt Kallmak
Snabblagningsmassa för asfalt- och betongytor. Används även som avjämning och uppbyggnader vid garageuppfarter, trösklar, brunnar och däxlar.

Mataki Primer Kallasfalt
Mataki Primer Kallasfalt är avsedd för förbehandling av ytor som skall fuktisoleras, membranisoleras (Mataki Adiodon Kallasfalt) eller papptäckas.

Läs mer om Fuktskydd för Grund & Källarvägg på företagets hemsida

Mataki
Hemsida: www.mataki.se

Mataki

Mataki jobbar med utveckling, tillverkning och försäljning av olika tätskiktssystem och underlagsmaterial för tak, vägg och grund.

Vi delar in sortimentet i tre applikationsområden; bostäder, yrkesbyggnader och infrastrastruktur.

Våra varumärken: Elastofol, Haloten, Mataki, Trema, Tyvek, UnoTeck, Tenovent, Tenogrund.

Mataki erbjuder innovativa luft-, ljud- och vattenavvisande system och tjänster som möjliggör miljö- och energibesparing samt livslängdsfördelar för byggnader och andra konstruktioner.

Mataki är ett starkt varumärke inom den svenska byggbranschen, väl etablerat även i Norden och i stora delar av övriga Europa.

Under varumärket Mataki erbjuder vi följande system och produktgrupper:
• Underlagsmaterial för tak,
• Tätsiktsystem för branta, låglutande och gröna tak,
• Tätsiktsystem för isolerade väggar och bjälklag,
• Fuktskydd för grund och källarvägg
• Fuktsystem och stegljudsdämpande system för golv
• Byggtätningsmaterial
• Bromembran

Vi samarbetar med utbildade och certifierade takentreprenörer i hela landet. För mera information se hemsidan.

 
Annonser