Doppelmayr Scandinavia AB > Funitel

Funitel

A special pneumatic cabin suspension ensures that the 24 passengers enjoy the ride in maximum comfort. Line speeds of up to 7.5 m/s generate transport capacities of 3,200 - 4,000 persons per hour.

Funitel - advanced ropeway technology. Perfected by Doppelmayr/Garaventa, the Funitel system offers outstanding lateral stability for operation at wind speeds of 100 km/h or above. The use of two parallel haul ropes 3.2 m apart makes it possible to achieve extremely long spans.

Läs mer om Funitel på företagets hemsida

Doppelmayr Scandinavia AB
Hemsida: www.doppelmayr.com

Doppelmayr Scandinavia AB

Doppelmayr Scandinavia AB är världsledande tillverkare och leverantör inom linbaneteknik. Vi har en ledande position inom teknik och kvalitet för linbanor, kabinbanor, skidliftar, gondolliftar, lavinhissar och personhissar. Vår verksamhet omfattar Ropeway system för alltifrån persontransporter, så som skidliftar och självgående system för kollektivtrafik, till transportsystem för exempelvis byggmateriell.


The Doppelmayr/Garaventa Group is the world market leader in ropeway engineering and we prove our leadership in technology and quality everyday anew.
Our scope of business includes ropeway systems for passenger transport, material transport systems, avalanche blasting lifts, rope-propelled systems for public transport, automatic transport systems and general utilization concepts for cross-seasonal applications.