Masonite Beams AB > Funktionsanpassad balk

Funktionsanpassad balk

Funktionsanpassning efter dina behov

Masonite Beams erbjuder funktionsanpassad balk som förenklar byggandet, minskar spill och ger hög kvalitet vid industriell produktion. Bearbetning sker med 0,2mm exakthet i våra CNC-maskiner. Enligt kundens önskemål utför vi t.ex. håltagning, exakt- och snedkapning, förstärkningar, taktassar, livisolering och utfyllnad. Vi exakt- och objektpaketerar funktionsanpassad balk, samt levererar olika typer av beslag anpassade till balkleveransen.

Läs mer om Funktionsanpassad balk på företagets hemsida

Masonite Beams AB
Hemsida: www.masonitebeams.se

Masonite Beams AB

Masonite Beams tillverkar, distribuerar och säljer träbaserade och starka lättbalkar, reglar och syllar. Lättbalkarna har tydliga miljö- och energifördelar. Dessutom är de starka och lätta att hantera. Flänsarna till balkarna och reglarna är maskinsorterade och består av konstruktionsvirke. Livet består av konstruktionsboard.

Masonite Beams AB har som affärsidé att "tillverka, distribuera och sälja moderna, kundanpassade, kostnadseffektiva träbaserade I-balksystem och tekniska lösningar till byggindustrin och byggmaterial-handeln".

Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka. Fråga oss om ditt nästa objekt. Gärna i ett tidigt stadium. Då kan vi göra det ännu lättare att tänka i nya banor!