NCC Property Development > Future Logistics

Future Logistics

Moderna och effektiva lager - Future Logistics by NCC® Strategiskt läge, sänkta energikostnader och skräddarsydda lokaler utifrån din verksamhet.

När du väljer att flytta till en logistikfastighet vi utvecklat märker du effekt direkt.

Med rätt lagerlösning och rätt läge ökar lönsamheten. Våra lägen är Sveriges bästa. Ditt nya lager skapar vi utifrån din verksamhet. Tillsammans arbetar vi genom processen Future Logistics by NCC® mot ett gemensamt mål om att skapa en flexibel, energieffektiv och sund arbetsmiljö för dig och dina kollegor. Det gäller såväl lagret som det tillhörande kontoret. Dina medarbetare ska trivas, må bra och prestera väl i de arbetsmiljöer vi utvecklar. Hälsosamma inomhusmiljöer sänker sjukfrånvaron och påverkar effektivitet och produktivitet hos din personal positivt.

Effektivt lager
Den inre och yttre logistiken anpassas för att optimera arbetsflödet. Med en genomtänkt planlösning och tillräckligt många lastportar blir verksamheten mer effektiv. Logistikbranschen utvecklas snabbt, därför gäller det att framtidssäkra redan i dag. Tillräcklig bärighet i golven och rätt pelarindelning är också nödvändigt. När takhöjden är 11,7 meter går det att stapla upp till 8 pallar högt. Genom att välja en gångbredd om 2,9 meter istället för det vanligare om 3,2 till 3,8 meter, räcker en mindre lokal för samma antal pallar. Det betyder att du får lägre kostnader vilket sedermera leder till en bättre ekonomi.

Läs mer om Future Logistics på företagets hemsida

NCC Property Development

NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden. Verksamheten fokuserar på hållbara kontors-, handels- och logistikfastigheter i bra lägen.

I nära samarbete med kunden skapas en unik arbetsplats. NCC kombinerar expertis med en djup ­förståelse för kundernas verksamhet, processer och utmaningar. NCC strävar efter att inspirera, stötta och ge kunden råd på ett konsultativt sätt. På detta sätt präglas samarbetet av en gemensam målsättning att skapa en flexibel arbetsplats som inte bara ger förutsättningar för kunden att öka effektiviteten i sin verksamhet, utan även förbättra arbetssituationen för medarbetarna avseende hälsa, arbetsmiljö och trivsel.

Till varje enskilt projekt bidrar NCC med gedigen kunskap om hur goda arbetsplatser fungerar. Kunskapen baseras dels på lång erfarenhet av att arbeta nära kund, dels från relevanta forskningsresultat på området.

Då processerna inom fastighetsutveckling är långa är det extra viktigt att samla in kunskap om trender för att kunna förutse vilka önskemål och krav morgondagens kunder kommer att ha. Analyserna måste leda rätt när det gäller vilket geografiskt läge och vilken sorts fastighet kunderna kommer att välja för sina arbetsplatser om 5–10 år. NCC arbetar därför systematiskt med att samla in kunskap genom till exempel framtidsstudier, kund­intervjuer och trendspaningar.

Exempel på hur vi arbetar är processen Future Office by NCC som grundas i en omfattande studie kring framtidens arbetsplatser- och miljöer. Tillika utgör detta vårt verktyg för att skapa rätt arbetsmiljöer för våra kunder. Bland våra övriga koncept kan nämnas Future Retail by NCC samt Future Logistics by NCC som är NCC:s framgångsrika koncept för att skapa unika, kundanpassade handelsplatser och logistikanläggningar.