NCC Property Development > Future retail

Future retail

Modern och säljande handel - Future Retail by NCC® Ett lyckat handelsprojekt sätter slutkunden i centrum.

Genom vårt koncept Future Retail by NCC® utvecklar vi gallerior och handelsplatser där människor vill handla, äta, umgås och stanna längre.

Spelplanen för detaljhandeln har förändrats. Den moderna handelsplatsen handlar om mer än ren konsumtion. Mat, dryck, upplevelser och umgänge jämte högklassig service förvandlar handelsplatsen till ett extra vardagsrum. För att människor ska söka sig dit måste även läget vara rätt.

Mötesplats - handelsplats
Grunden till en lyckad handelsplats består av att utifrån det aktuella läget ta reda på vad människorna som väntas handla där vill ha. Vi tar reda på vilka de är, vad de gillar, vad de saknar och vilka behov de kan tänkas ha i framtiden. Samtidigt måste butikslokalerna leva upp till höga krav gällande såväl arbetsmiljö och miljöprestanda som skyltläge och närhet till kommunikationer. I centrum står slutkunden och medarbetarna vars arbetsmiljö består av butikslokalen. Processen genom vilken vi utvecklar framtidens handelsplatser heter Future Retail by NCC®.

Rätt läge för nyetablering
Butikslokalers läge och utformning blir allt viktigare för att locka konsumenter. Gallerior har blivit mer än en plats att göra inköp och uträtta ärenden på. De har blivit mötesplatser. Upplevelser och miljön spelar en allt mer avgörande roll för om besökarna ska välja att vända på klacken i entrén eller stanna kvar. För att kunna utveckla handelsplatser som håller i längden behöver vi känna till konsumenternas behov i dag och framöver.

Tack vare vårt samarbete med analytiker och trendspanare vet vi vad som skapar flöden av människor och vilka geografiska lägen som är aktuella nu och i framtiden. Men framförallt träffar och intervjuar vi hundratals potentiella kunder redan innan spaden sätts i jorden. Tillsammans med dig utvecklar vi butikslokaler i rätt läge och i lokaler med god arbetsmiljö.

Läs mer om Future retail på företagets hemsida

NCC Property Development

NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden. Verksamheten fokuserar på hållbara kontors-, handels- och logistikfastigheter i bra lägen.

I nära samarbete med kunden skapas en unik arbetsplats. NCC kombinerar expertis med en djup ­förståelse för kundernas verksamhet, processer och utmaningar. NCC strävar efter att inspirera, stötta och ge kunden råd på ett konsultativt sätt. På detta sätt präglas samarbetet av en gemensam målsättning att skapa en flexibel arbetsplats som inte bara ger förutsättningar för kunden att öka effektiviteten i sin verksamhet, utan även förbättra arbetssituationen för medarbetarna avseende hälsa, arbetsmiljö och trivsel.

Till varje enskilt projekt bidrar NCC med gedigen kunskap om hur goda arbetsplatser fungerar. Kunskapen baseras dels på lång erfarenhet av att arbeta nära kund, dels från relevanta forskningsresultat på området.

Då processerna inom fastighetsutveckling är långa är det extra viktigt att samla in kunskap om trender för att kunna förutse vilka önskemål och krav morgondagens kunder kommer att ha. Analyserna måste leda rätt när det gäller vilket geografiskt läge och vilken sorts fastighet kunderna kommer att välja för sina arbetsplatser om 5–10 år. NCC arbetar därför systematiskt med att samla in kunskap genom till exempel framtidsstudier, kund­intervjuer och trendspaningar.

Exempel på hur vi arbetar är processen Future Office by NCC som grundas i en omfattande studie kring framtidens arbetsplatser- och miljöer. Tillika utgör detta vårt verktyg för att skapa rätt arbetsmiljöer för våra kunder. Bland våra övriga koncept kan nämnas Future Retail by NCC samt Future Logistics by NCC som är NCC:s framgångsrika koncept för att skapa unika, kundanpassade handelsplatser och logistikanläggningar.