Bekaert > Gabioner

Gabioner

Bekaert Svenska AB är leverantör av gabioner för stödmurar, fristående väggar, terrassering, uppdelning av ytor, trädgårdsmurar eller utsmyckning.


Vi erbjuder en rad olika typer av gabioner, gabionmadrasser, gabionsäckar. Dessa kan fås i obehandlat utförande eller belagda med PVC, vanlig galvanisering eller med Bezinal® som ytterligare förbättrar korrosionsskyddet och därmed förlänger produktens livslängd.

Säg ordet gabion och många kommer att tänka på stenfyllda trådkorgar vid anläggningsbyggnation där dessa verkar som traditionella eller fristående stödmurar och bullervallar längs med vägar, järnvägar och vid vattenbyggnation. Numera används gabioner till så mycket annat också.

Bl.a. som arkitektgodis för landskapsutformning, landskapsestetik eller trådgårdsutsmyckning som exempelvis trädgårdsmurar.

Inte sällan använder man också gabioner som erosionsskydd, skredsäkring, släntstabilisering, eller som stödkonstruktioner.

Kontakta oss på Bekaert Svenska AB om du önskar mer information om oss eller våra anläggningstekniska produkter.

Läs mer om Gabioner på företagets hemsida

Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) är global marknadsledare inom området dragna trådprodukter och trådapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad tråddragning, avancerade material samt ytbeläggning.

Bekaert Svenska AB är det helägda svenska dotterföretaget som arbetar med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkrings- samt bergförstärkningsprodukter. För byggsidan säljer vi olika typer av armeringsnät, fiberarmering, putsarmering, murverksarmering, gräsarmering, vägarmering, spännarmering, bergnät, gabioner, kabelbult och en rad andra produkter. Vi finns i Göteborg med kontor och lager. Välkommen att ringa oss på Bekaert Svenska AB!