Inflexor AB > Galler

Galler

Konvektorgaller, Täckgaller, Golvgaller, Skrapgaller och Ytterväggsgaller

Täck och golvgaller används inomhus vid ventilationsöppningar. De kan också användas som inrednings eller dekorationsdetaljer. Skrapgaller används företrädesvis vid ytterdörrar och motsvarande platser där behovet är stort att kunna skrapa av fötterna. Ytterväggsgaller typ USP tillverkas normalt av strängpressade aluminiumprofiler och används som ytterväggsgaller i ventilationskanaler och även som konstruktionselement i fasaden.

Läs mer om Galler på företagets hemsida

Inflexor AB
Hemsida: www.inflexor.se

Inflexor AB

Tillverkning och försäljning av
bl a brandgasventilatorer, rökluckor, skrapgaller, takljuskupoler, takbrunnar, takluckor och lanterniner.
En NYHET är att vi i vårt produktprogram numera även har CE-godkända rökluckor. Samtliga våra modeller av rökluckor går att få i ett CE-godkänt utförande, de går under beteckningen ORIVENT.

Rökgasluckor, Röklucka, Asfaltgrytor, Gasolbrännare, Uppstigningsluckor, Terassbrunnar, Galler, Fasadgaller, Golvgaller, Konvektorgaller, Ytterväggaller, Täckgaller, Takljuskupol, Takfönster, Takskydd, Ljusvalv, Glasentréer.