Häfla Bruks AB > Gallerdurk

Gallerdurk

Formatskuren gallerdurk är ett material med olika användningsområden från Häfla Bruks AB.


Gallerdurk är ett mycket tåligt material med många olika användningsområden. Gallerdurken tillverkas i olika varianter för att tillgodose alla tänkbara behov. Även rostfri gallerdurk tillverkas.

De bärande plattstålen i gallerdurken finns i höjder från 20 till 80 mm och med delning från 12 till 100 mm. Gallerdurk är lämplig för en rad olika ändamål såsom gångtrafik, tung fordonstrafik, offshore, staketgaller m.m. Gallerdurk kan också användas som exempelvis solskydd eller som byggnadsmaterial med stort estetiskt värde. Ett antal olika gallerdurkar som är speciellt lämpade för entréer och liknande ingår också i produktprogrammet.

Gallerdurken tillverkas formatskuren efter kundritningar eller i ett antal standardformat som finns på lager, obehandlad eller varmförzinkad, för snabb leverans.

Läs mer om Gallerdurk på företagets hemsida

Häfla Bruks AB
Hemsida: www.hafla.se

Häfla Bruks AB

Häfla Bruks AB är en modern industrianläggning med tillverkning av stålprodukter till byggnadsindustrin. Exempel på detta är formatskuren gallerdurk, ståltrappor såsom t ex spiraltrappor, entréramper, varmförzinkade raka trappor, mm.

Häfla Bruk har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1682 då landshövdingen Jacob Henriksson Flemming fick tillstånd att tillverka 300 skeppund smidbart järn vid Häfla Övre Bruk. Den ursprungliga hammarsmedjan var i drift i 242 år och finns i dag kvar som byggnadsminne.

Balkongräcken, Durk, Entrémattor, Entréramper, Förråd, Förrådsinredningar, Garageinredningar, Handikappramper, Inbrottsskydd, Kombitrappor, Lagerinredningar, Laserskärning, laserteknik, Maskinskydd, Modulräcken, Plåtbearbetning, Plåtvaror, Raka trappor, Ramper, Räcken, Staket, Stegar, Sträckmetall, Stängsel, Takavvattning, Torkmattor, Trappräcken, Trädgårdsmöbler, Utrymningstrappor, Varmförzinkning, Verkstadsinredningar, Vindeltrappor,