Nordic Roofing AB > Garantier

Garantier

Nordic Roofing lämnar 10+5 års produktgaranti på samtliga produkter.


Försäkringen är tecknad genom ABN AMRO Bank, NV med försäkringsbrev nr 7.297.010.0, och det försäkrade beloppet uppgår till € 1,250,000 per försäkrat objekt. En fullt ut förbetald försäkring som ger dig trygghet.

Läs mer om Garantier på företagets hemsida

Nordic Roofing AB
Hemsida: www.nordicroofing.se

Nordic Roofing AB

Nordic Roofing AB är en leverantör med försäljning av tätskikt för tak, takisolering, takdukar mm. Vi utför till viss del även takarbeten såsom takunderhåll och takbesiktning.

Vår filosofi är: Tätt i alla led! Det betyder helt enkelt att vi alltid kombinerar det bästa materialet med de kunnigaste hantverkarna och med noggrann uppföljning.

I vår leverantör Esha har vi, efter en gedigen urvalsprocess, hittat en affärspartner med rätt kvalitetsmedvetande. Det gäller inte enbart produkter, forskning och utveckling, utan även avseende miljöperspektivet. Samtliga produkter är framtagna med miljöaspekten i centrum.

Vi har ett bestämt mål med våra takarbeten. Din investering skall bli lönsam genom lägre underhållskostnader under takets hela livslängd.

Asfaltmattor, Besiktning, Mineralullsisolering, Plåttak, Takarbeten, Takbesiktning, Takdukar, Takisolering, Takpapp, Taksäkerhet, Takunderhåll, Tegeltak, Tätskikt, Tätskikt för tak,