Bg Byggros AB > Geomembraner

Geomembraner

BG Byggros AB är leverantör av geomembraner.

- Firestone EPDM-duk
- Xavan bassängfolie
- Trelleborg Elastoseal
- Trelleborg Greenseal
- Millag plastmembran

Läs mer om Geomembraner på företagets hemsida

Bg Byggros AB
Hemsida: www.byggros.com/se

Bg Byggros AB

BG Byggros AB är leverantör av speciallösningar inom bygg- och anläggningsbranschen, fontäner, sedumtak, sedum, gabioner, erosionsskydd, erosion, marktäckning, ogräs, plantex, firestone, membraner, stenarmering, gräsarmering, ecoblock, Våra tekniska konsulenter bistår kunden genom hela projektförloppet och hjälper till att skapa säkra lösningar.

Vi marknadsför produkter inom grundstabilisering för väg- och anläggning, gabioner och stödmurar, park- och landskap, gröna tak, dagvattenhantering, fontäner och dammar, ridbanor m.m.