Bg Byggros AB > Geotextilier & fiberduk

Geotextilier & fiberduk

BG Byggros AB är leverantör av geotextilier och fiberdukar. Geotextilier används främst för att separera olika bärlager i jorden och säkra att olika lager inte blandas.

Samtidigt stabiliserar geotextilier marken, och slutligen används geotextilier till filtrering i förbindelse med dränering.

- BG-TEX geotextil
- Typar geotextil
- Evalith geotextil
- Stabilenka armeringsduk
- HaTe geotextil
- Plantex ogräsduk
- BioWeedStop ogräsduk
- Comtrac geotextil

Läs mer om Geotextilier & fiberduk på företagets hemsida

Bg Byggros AB
Hemsida: www.byggros.com/se

Bg Byggros AB

BG Byggros AB är leverantör av speciallösningar inom bygg- och anläggningsbranschen, fontäner, sedumtak, sedum, gabioner, erosionsskydd, erosion, marktäckning, ogräs, plantex, firestone, membraner, stenarmering, gräsarmering, ecoblock, Våra tekniska konsulenter bistår kunden genom hela projektförloppet och hjälper till att skapa säkra lösningar.

Vi marknadsför produkter inom grundstabilisering för väg- och anläggning, gabioner och stödmurar, park- och landskap, gröna tak, dagvattenhantering, fontäner och dammar, ridbanor m.m.