Inflexor AB > Glasade entréer och ljusvalv

Glasade entréer och ljusvalv

Alvar-ljusbyggnadssystem innebär i valv monterade glasband. Stommen består av aluminiumprofil alternativ byggnadsstålrör.

Alvar-ljusbyggnadssystem innebär i valv monterade glasband. Stommen består av aluminiumprofil alternativ byggnadsstålrör. Välvda glasningen är av akryl alternativt av Polycarbonat (PC) och de raka ytorna oftast av härdat glas. Den välvda formen ger förutom representativ formgivning även stabilitet men med låg vikt. Alvar-fönsterbyggnationer kan fås i 1-, 2- eller 3-skikt. Användningsområden Alvar-systemet kan användas som entrétak, glasad entré, inglasade gångar och som glastak. Färger Stommen kan anodiseras eller pulverbrännlackeras. Akryl- ,PC- och glasytorna kan vara glasklara alternativ rökfärgade.

Läs mer om Glasade entréer och ljusvalv på företagets hemsida

Inflexor AB
Hemsida: www.inflexor.se

Inflexor AB

Tillverkning och försäljning av
bl a brandgasventilatorer, rökluckor, skrapgaller, takljuskupoler, takbrunnar, takluckor och lanterniner.
En NYHET är att vi i vårt produktprogram numera även har CE-godkända rökluckor. Samtliga våra modeller av rökluckor går att få i ett CE-godkänt utförande, de går under beteckningen ORIVENT.

Rökgasluckor, Röklucka, Asfaltgrytor, Gasolbrännare, Uppstigningsluckor, Terassbrunnar, Galler, Fasadgaller, Golvgaller, Konvektorgaller, Ytterväggaller, Täckgaller, Takljuskupol, Takfönster, Takskydd, Ljusvalv, Glasentréer.