Scandi Front AB > Glasfasader

Glasfasader

Scandi Front AB är tillverkare av glasfasader och glastak - Wictech 50 (Sigtuna Simhall) från Scandi Front AB


I Sigtuna kommuns fritidscenter har fasadkonstruktionen renoverats för att efterlikna den gamla originalfasaden. Detta gör att den passar naturligt in i byggnadens struktur.

Läs mer om Glasfasader på företagets hemsida

Scandi Front AB
Hemsida: www.scandifront.se

Scandi Front AB

ScandiFront AB är en tillverkare av metallpartier för glasfasader, glastak, aluminiumdörrar och aluminiumfönster.

Vi vill inspirera till spännande och skräddarsydda lösningar, såväl klassiska som moderna, allt för att passa våra uppdragsgivares specifika önskemål och behov.

ScandiFront startade 1988. I dagsläget är vi 25 medarbetare och våra försäljningskontor finns i Stockholm, Malmö och Markaryd.

Tillverkningen sker i vår fabrik i Markaryd. Vi arbetar med Wiconas byggsystem som är väletablerat hos både arkitekter och entreprenörer.

Vår målsättning är att våra uppdragsgivare skall uppleva de produkter och tjänster vi erbjuder som säkra och effektiva samt att de motsvarar uppsatta krav och önskemål.
Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättrande åtgärder genom att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Fasader, Aluminiumfasader, Stålfasader, Glaspartier, Vikdörrar, Skjutdörrar, Aluminiumpartier, Stålpartier, Dörrar, Fönster, Entrépartier.