Bentech Ingenjörs AB > Glasväggar för alla miljöer.

Glasväggar för alla miljöer.

Bentech Ingenjörs AB är tillverkare av glasväggar och systemväggar av glas för alla miljöer, kontor etc.


God arbetsmiljö handlar oftast om bästa möjliga ljus- och volymupplevelse i kombination med minsta möjliga ljudstörningar. Bentech hjälper dig även med val av rätt glasmaterial och lösning av ljudfrågor då det gäller invändiga glasväggar för kontor, butiker och andra arbetsmiljöer

Monteringsfärdiga element m.m för uppbyggnad av flyttbara innerväggar.

Finns i följande typer:
- Bentech Hoyez Systemglasväggar för exklusiva miljöer
- Bentech Skjutdörrspartier - smalprofil
- Bentech Fast vägg 36 - smalprofil
- Bentech Helglasvägg - dubbelglas (upp till 40dB)
- Bentech Helglasvägg - enkelglas (upp till 35dB)
- Bentech Helglasade Slag- och skjutdörrar
- Bentech skärmväggar

Läs gärna mer om Bentech glasväggssystem

Läs mer om Glasväggar för alla miljöer. på företagets hemsida

Bentech Ingenjörs AB
Hemsida: www.glastak.eu

Bentech Ingenjörs AB

Bentech Ingenjörs AB är en tillverkare av glastak, öppningsbara glastak, skjuttak, balkonginglasningar, glasväggar, uterumstak mm.

Bentech Ingenjörs AB har specialiserat sig på lösningar inom fyra breda produktgrupper och säljer även patent och patentlicenser. Våra viktigaste produktgrupper är: Öppningsbara glastak och skjuttak, glasväggar, balkonginglasningar och uterumstak.

Vi har under 20 års tid utvecklat nya och bättre lösningar inom angivna produktområden. I dag har vi exempelvis ett unikt öppningsbart glastak som ger individen frisk luft, ljus och rymd samt ett mycket vackert balkonginglasningssystem utan vertikala profiler.

Glastak, Balkongtak, Pooltak, Systemväggar, Skjutväggar, Interiörväggar, Kontorsväggar, Glaspaneler, Glaspartier, Kontorsglaspartier, Väggpartier, Takterasser, Altaninglasningar, Takfönster, Bentechsystemet.