Glim Betongprodukter AB > GLIM Najomatsystem

GLIM Najomatsystem

GLIM Najomatsystem, automatisk najning och distanssättning av armering. Från Glim Betongprodukter AB.


Najar och distanssätter armeringsjärn samtidigt, i ett arbetsmoment. Järnen fixeras till varandra samtidigt som rätt avstånd till formbotten (distanshöjd) erhålls. GLIM Najomat är det enda verktyget på marknaden som både najar och distanssätter samtliga förekommande järndimensioner från 6 - 16 mm KS 40 och 60, i alla kombinationer med distanshöjder 15, 20 eller 25 mm. GLIM Najomat och Najkloss kan därför användas på praktiskt taget samtliga byggplatser.

Sparar tid och material
Med GLIM Najomat och Najkloss sparas både tid och material. Byggförbundets Ackordcentral har vid tidsstudier konstaterat att tidsvinsten för Najomatmetoden i jämförelse med konventionell najning och klossning är hela 60%.

Dessutom behövs inga moteringsjärn, eftersom Najomaten automatiskt lyfter upp järnen till rätt höjd direckt från formbotten. Härigenom sparas mycket material.

Läs mer om GLIM Najomatsystem på företagets hemsida

Glim Betongprodukter AB
Hemsida: www.glim.se

Glim Betongprodukter AB

Glim Betongprodukter AB är tillverkare av fogbryggor och betongprodukter för rörelsefogar, stålstommar, ingjutningsgods och armering.

GLIM arbetar utvecklar och är tillverkare av egna produkter samt representerar ett antal välkända varumärken inom byggbranchen. Främst handlar det om produkter kring rörelsefogar, balkonger, ingjutningsgods och armering.

GLIM säljer flexibla kvalitetsprodukter som är anpassade efter kundens krav och önskemål. GLIM strävar alltid efter att ge kunderna bästa tänkbara service. Företaget och leverantörerna är sedan länge välkända inom byggbranschen. Det gemensamma kunnandet står till kundernas förfogande. Som kund kan du lita på att GLIM gör allt för att du ska bli nöjd.

Rörelsefogar, fogtätning, Migua, fogbrygga, fogning betong, vattentäta fogar, fogar i golv, foglist, fog, najomatsystem, najomat, tvärkraftsdon, balkongarmering, ingjutningsgods, transportankare, lyftankare, garage, carport, förrådsbyggnader