Induf AB > Golv

Golv

Induf AB är leverantör av Epoxigolv. Självnivellerande Epoxigolv 5400 från Induf AB

2-komponent, lösningsmedelsfri, självnivellerande epoximassa för golvytor i extremt aggressiv miljö med frekvent gång- och fordonstrafik, mycket högt slitage och regelbundet kemikaliespill, t ex produktionslokaler, kemikalierum, verkstäder eller andra utrymmen där särskilt hög hygien fordras.

  • Luktfri
  • Hygienisk yta
  • Extrem slitstyrka
  • Mycket hög kemikalieresistens

Läs mer om Golv på företagets hemsida

Induf AB
Hemsida: www.induf.se

Induf AB

Induf AB är leverantör av bl.a. korrosionsskydd, rostskyddsfärger, plåttaksfärger, fasadfärger, målningsunderhåll, mm.

Induf AB har sedan 1987 verkat som importör av RUST-OLEUM MATHYS™ färgprodukter för dagligt såväl planerat professionellt målningsunderhåll. Vi vänder oss till kvalitetsmedvetna entreprenörer och slutanvändare inom landets industri, förvaltare av fastigheter, kommunala och offentliga anläggningar.

Etslösning, svamptvätt, mögeltvätt, alkalisktavfettningsmedel, mögelskydd, fasadskydd, yttertaksfärger, väggfärger, innerväggsfärg, innertaksfärg, golvfärger, golvskydd, utomhusfärger, lagningsfärg, lagning.