Sika Sverige AB > Golv

Golv

Olika driftsmässiga förhållanden kräver anpassade golvkoncept. I Sika Sveriges sortiment finns både fogfria golv och hårdbetonggolv.


Sikafloor Fogfria Golvsystem
Oavsett vilka krav och önskemål som ställs, det kan vara t ex täthet, elasticitet, estetik, slitagemotstånd mm, finns alltid en beprövad lösning i vårt breda sortiment av fogfria golv.

Hårda & flexibla cementbaserade golv
Mycket slitstarka och vackra hårdbetonggolv både för nybyggnation (strös i nygjuten betong) och för renovering (pågjutning i tunna skikt, ner till 12 mm).

Sika AcouBond-systemet
AcouBond-Systemet är ett nytt sätt att lägga trägolv där parketten limmas mot undergolvet i strängar samtidigt som en stegljudsdämpande matta läggs mellan underlag och parkett. Exempel har visat att stegljudsnivån har kunnat sänkas med 16-18 decibel samtidigt som golvet känns mjukt och behagligt att gå på.

Läs mer om Golv på företagets hemsida

Sika Sverige AB
Hemsida: www.sika.se

Sika Sverige AB

Sika Sverige AB är leverantör av produkter för vattentätning, betongrenovering, tätning, betong, fogmassa, lim, limprodukter för bygg, takdukar, betongreparation, fogmassor, bygglim, betonggolv, tätmassa, tätningsband, spackel, fogskum, bruk, lagningsbruk.

Sika grundades 1910 i Schweiz och är idag en världsomspännande koncern inom kemiska specialprodukter för bygg och industrin. Sika är ett företag med stark förankring i Sverige, men med den multinationella koncernens kompetens och styrka. Med mer än 50 års erfarenhet av tätningsprodukter, betongteknik och kemiska specialprodukter för byggindustrin och med fortsatt stora satsningar på forskning och utveckling, kan vi hitta lösningar på de flesta problem.

Kontakta Sika Sverige AB eller besök hemsidan om ni söker en leverantör av, eller för att få mer information om företagets produkter för bland annat acceleratorer, betong, betongrenovering, betongreparation, betongtillsatsmedel, bygglim, cementbaserade golv, cementinjektering, dammbindare, flyttillsatsmedel, fogria industrigolv, fogmassa, fogpistoler, formsläppmedel, frostskyddsmedel, fuktisolering, golvbeläggningar, golvfärger, hellimning av trägolv, industrigolv, injekteringsslangar, impregnering, karbonatiseringindikator, keminjektering, kolfiberband, korrosionsskydd, lim, limning av parkettgolv, limprodukter, luftporbildare, memebranhärdare, pigment för färgning av bruk och betong, polypropylenfiber, radontätning, reparationsbruk, retarders, sprutbetongtillsatsmedel, stabilisatorer, stålfiber, takdukar, tunnputs, tätningsband, undergjutning, undervattensgjutning, vattentätning, vidhäftare, ytlacker, ytskydd för betong.