Silanex AB > Golv

Golv

Silanex AB är leverantör av produkter som är anpassade som fuktspärr för att förhindra fukttransporter och skydda olika golvmaterial.

Florosil®
Som ett steg mot bättre miljötänkande introducerades Florosil 1994 för att förhindra "Sjuka Hus" problem i golvkonstruktioner på grund av fukt.
Florosil® förhindrar fukt, alkali och emissioner och är helt utan lösningsmedel.
Florosil® uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens mycket hårda miljökrav och är sedan 2006-01-04 godkänd som Bra Miljöval produkt.

Florosil® TS
Silanex har nu utvecklat en ersättning för epoxi som tätskikt!
Florosil® TS är ett spärrskikt mot fukt, alkali (högt pH) och emissioner vid läggning av trä- och gummigolv med mera.
Fukt från betongen i samband med limning av trä- eller gummigolv är ett stort problem i branschen. Tidigare har problemet lösts genom att ytan till exempel har behandlats med epoxi. Från och med 2005-10-01 är det enligt Arbetarskyddsstyrelsens Härdplastanvisning, AFS 2005:18, förbjudet att använda epoxi om det finns andra alternativ. Nu finns det!


Våra Florosil® produkter uppfyller Arbetsmiljöverkets krav AFS 2005:18

Stay Clean® Golv
Den nya nano-teknikens smutsskydd. Långtidsverkande smutsskydd för mineraliska byggnadsmaterial. Helt utan lösningsmedel.

Seal Hard®
Lösningsmedelsfri vätska som tränger ner i betongen och på så sätt förstärker, förseglar och tätar ytan mot fukt, föroreningar och slitage från gång- och fordonstrafik.

Läs mer om Golv på företagets hemsida

Silanex AB
Hemsida: www.silanex.se

Silanex AB

Silanex är ett innovativt och miljömedvetet företag som utveckar, tillverkar och marknadsför produkter inom området impregnerings- och skyddsprodukter för byggnadskonstruktioner med mineraliska material.
Vi har lång och gedigen erfarenhet med både djup och bred kompetens inom vårt område.
Vår hemmamarknad är Norden men vår ambition är också att etablera samarbete med distributörer utanför detta område.
Vi arbetar aktivt med att värna om miljön och har redan nu två produkter godkända som BRA MILJÖVAL. Något som är unikt inom byggnadsindustrin.