AB Furhoffs Rostfria > Golvbrunnar och golvrännor för storkök & industri

Golvbrunnar och golvrännor för storkök & industri

AB Furhoffs Rostfria är tillverkare av golvbrunnar och golvrännor för ytor med lättare belastningar.

Egenskaper
• urtagbart vattenlås i golvbrunnen
• ställbara överdelar för olika golvtyper
• standard och specialmått
• belastningsklass L15 för utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik

Läs mer om Golvbrunnar och golvrännor för storkök & industri på företagets hemsida

AB Furhoffs Rostfria
Hemsida: www.furhoffs.se

AB Furhoffs Rostfria

AB Furhoffs Rostfria är tillverkare av VVS-produkter av rostfritt stål (Golvbrunnar, Golvrännor, Tvättrännor, Diskbänkar, Urinaler med mera) för framförallt industrier, storkök, restauranger, sjukhus och laboratorier.
Allt från enstycks- beställningsarbeten till egna produkter i små och medelstora serier.

Vårt FURO-sortiment omfattar främst golvbrunnar, golvrännor och golvgropar för alla förekommande golvmaterial. För dessa har vi dessutom dokumenterade standardlösningar med många finessrika detaljlösningar.

Fabrik och kontor ligger i Skövde där all produktion och utveckling sker.

Behöver du tillverkare av rostfria detaljer/produkter? Vi löser detta!
Vi tillverkar en mängd olika rostfria produkter för många olika kunder och verksamheter. Vårt utgångsmaterial är oftast rostfri plåt.

Vi har oftast ett nära samarbete med våra kunder och är kundens återkommande leverantör av en viss produkt/detalj. Vi hjälper ofta till med produktionsanpassning, dimensionering och materialval. Vår toppmoderna maskinutrustning är anpassad för produktion i rostfritt.

Våra VVS-produkter säljer vi alltid via en VVS-grossist