BBM i Dalarna AB > Golventreprenader

Golventreprenader

Ditt golv utgör själva grunden till fastigheten. Det har både praktisk och estetisk betydelse, se därför till att vara noggrann i dina avvägningar när det kommer till materiella och designmässiga urval för ditt golv.

Golvkedjan kan hjälpa dig med hela processen, från urval till golventreprenad.

Våra medlemsföretag utför allt inom golventreprenad såsom inläggning av trä-, plast- ,textil- och linoleumgolv samt golvslipning och golvunderhåll. Genom vårt samarbete med ledande materialleverantörer och noggranna urval ser vi till att du får den installation du behöver.

Läs mer om Golventreprenader på företagets hemsida

BBM i Dalarna AB
Hemsida: www.bbmdalarna.se

BBM i Dalarna AB

BBM i Dalarna AB är ett golvföretag i Borlänge som även arbetar med golvavjämning, golvläggning, golvslipning, plattsättning, våtrumsentreprenader, golvbeläggningar av trä, plast, linoleum och textil i Borlänge och Falun med omnejd.

BBM i Dalarna AB är Delägare i Golvkedjan AB.