Alubrand Försäljnings AB > Golvgaller och Skrapgaller

Golvgaller och Skrapgaller

Alubrand AB är tillverkare av golvgaller och skrapgaller som är ett tilltalande alternativ till interiörlösningar.


Med hjälp av golvgaller täcker du over värmeelement som dolts i golvet på ett sätt som passar ihop med den övriga lokalen. De är också snygga lösningar för olika behov av gångytor. Vid behov kan man komplettera golvgallren med halkskydd för ökad säkerhet.

Läs mer om Golvgaller och Skrapgaller på företagets hemsida

Alubrand Försäljnings AB
Hemsida: www.alubrand.nu

Alubrand Försäljnings AB

Alubrand AB är leverantör med försäljning av fasadgaller, solskyddsgaller, skrapgaller, ventilationsgaller, gallerdurk, mm.

Vi arbetar med stor flexibilitet och har inga standardmått utan anpassar produkterna efter kundens behov.

Alubrand har lång erfarenhet inom byggsektorn och vi arbetar med stor flexibilitet och har inga standardmått utan anpassar produkterna efter kundens behov.

Extra sökord: Gallersystem, Alu-click, PSP galler, Winglameller, US-P galler, Aluminiumlameller, Böjda galler, Solskärmar, Innertak, Dekorgaller, Golvgaller, Takgaller, Skrapgaller, Stormgaller, Vattenavskiljare, Nät, Durkplåt, Sträckmetall, Aluminiumfasader, Lameller, Rutgaller, Perforerad plåt, Konvektorgaller, Inredningsgaller, Solavskärmningar, Fasadsystem, Solskyddsfasader, Aluminiumstommar