OB Wiik AB > Golvlösningar

Golvlösningar

Golvsystem från OB Wiik AB är nästan lika viktigt som tält, om du vill skydda underlaget mot slitage eller undvika att gästerna får gå i grus och sand.

Trägolv direkt på mark
Golvsektioner som läggs direkt på mark, passar att använda där markunderlaget är jämnt, och är lätta att lägga. Aluminiumprofiler i sidorna säkrar en fin och jämn läggning. Golvsystemet kan användas i alla våra tält och kan läggas i obegränsad storlek.

Trägolv i stålram
Systemgolv med golvplattor i trä som levereras i moduler. Golvet läggs i en stålram som byggs upp och anpassas till underlaget. Golvramen gör att det vid ett plant underlag blir ett avstånd mellan mark och golv på 10 cm. När det regnar, eller vintertid när snö smälter, kan vatten rinna fritt under, och ej in på golvet. Ramgolvet är så flexibelt att nivåskillnader i terrängen på upp till 2 meter kan byggas bort, så att golvet blir plant. Vi bygger även trappanslutningar vid behov. Tältkonstruktionen monteras direkt i ramgolvet, så att man ej förlorar höjd inne i tältet, när golvet monteras.

Kassettgolv
Golvsystemet som klarar professionella krav. Det finns öppningar i golvet för rör och kabelgenomföringar. Kablar och rör kan därför ligga dolda under golvet. Golvkassetterna levereras med laminerad översida. Golvkassetterna läggs i en ram av stål och aluminium, och kan byggas på ställning och anpassas för ojämn terräng. Tältkonstruktionen monteras direkt i kassettgolvet, så att man inte förlorar vägghöjd inne i tältet när golvet byggs upp.

Grässkydd skyddar fötter och gräs
Grönt gräs är vackert och ska också vara det efter att evenemanget är slutfört. Med grässkydd ökar möjligheten att avveckla evenemang på stadion, i parker och andra gräsplaner utan att skada underlaget. Gästerna håller sig dessutom torra om fötterna. Golvet kommer på rullar och rullas snabbt ut både utanför och innanför tältet, som golv eller gångväg. Grässkyddet kan användas som golv på de flesta underlag som är släta.

Läs mer om Golvlösningar på företagets hemsida

OB Wiik AB
Hemsida: www.obwiik.se

OB Wiik AB

O.B.Wiik etablerades 1912 och är tillverkare och producent av bl a lagerhallar, presenningar, maskinhallar, väderskydd och arbetstält.
Oavsett vilken produkt du väljer från OB Wiik, står våra serviceorienterade medarbetare till förfogande för dig. För våra kundrådgivare är förfrågningar om skräddarsydda lösningar vanligare än standardlösningar.
Vi ställer gärna upp och förändrar utrustning i takt med skiftande behov, och för att säkra en lång och produktiv livstid.

Hallar, Plasthallar, Evenemang, Evenemangstält, Evenemangsprodukter, Quick-Up Tält, Topptält, Stativtält, Mässtält, Utställningstält, Scener, Läktare, Begagnade tält, Containernät, Taksäkringsnät, Båthus, PVC-presenningar, Lättviktspresenningar, Ställningsnät, Fasadduk.