Forestia > Golvskivor

Golvskivor

Forestia AS är leverantör av golvskivor för bärande undergolv på träbjälklag, flytande golv eller avjämning av trägolv i bostäder, industri, kontor och offentliga lokaler.

En definition av spånskivor ges i SS-EN 309:2005 med en sammanställning på hur spånskivor kan klassas, efter tillverkningsprocess, ytskikt, partiklarnas storlek, skivkonstruktion eller användningsområde. Vid användning av spånskivor som golv ska många egenskapskrav uppfyllas tex, att skivorna ska stå emot fukt och klara att belastas. Forestias golvspånskivor är indelade enligt SS-EN 312:2010 i klasserna P1-P7 med avseende på bärande funktion respektive klimatklass.

Läs mer om Golvskivor på företagets hemsida

Forestia

Forestia producerar möbelskivor, Byggskivor, Konstruktionsskivor och I-bjälkar.